Standardy i wymagania systemu certyfikacji budownictwa ekologicznego LEED v4 oraz BREEAM, określają jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń i dopuszczalną emisję LZO (VOC) dla utwardzonych materiałów budowlanych zgodnie z ISO 16000:9, ale również zgodnie z europejską Dyrektywą 2004/42/WE i normą ISO 11890:2, określają dopuszczalną emisję LZO (VOC) w produktach gotowych do użycia w stanie płynnym, co ważne jest dla zdrowia instalatorów i dla innych osób mogących mieć kontakt z produktami.
W maju 2017 r. systemy posadzek PC HARD®, dedykowanych dla zakładów przetwórstwa spożywczego oraz systemy posadzek P FLEX®, przeznaczonych do jedno- i wielopoziomowych parkingów, garaży i obiektów użyteczności publicznej, uzyskały najwyższą klasyfikację A+ w zakresie emisji lotnych związków organicznych LZO/VOC. Tym samym, potwierdza to doskonałą jakość i spełnianie najwyższych standardów naszych produktów w zakresie wymagań w certyfikowanych systemach budownictwa ekologicznego (BREEAM, LEED), ale także wspomaga wdrażanie i utrzymanie systemów bezpieczeństwa HACCP w zakładach przetwarzających żywność. Badania zostały przeprowadzone w pełnej zgodności z normą EN ISO 16000-6. Oferowane systemy posadzkowe zostały poddane badaniom:
• zgodnie z normą ISO 16000:9 w celu określenia zawartości LZO (VOC) w produkcie utwardzonym i zgodnie z otrzymanymi wynikami posiadają najwyższą klasę emisji A+;
• zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE i normą ISO 11890:2 w celu określenia emisji LZO /VOC w produktach gotowych do użycia w stanie płynnym i zgodnie z otrzymanymi wynikami spełniają wymagania zawartość LZO (VOC) < 500g/l w najwyższym stopniu.