W celu wspomagania ochrony środowiska, spółka Lainer wdrożyła i uzyskała certyfikat systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015. System ten kładzie szczególny nacisk na zasady nadzoru nad działaniami, które mają wpływ na środowisko, takie jak wykorzystanie zasobów naturalnych, gospodarowanie ściekami i odpadami przemysłowymi oraz zużyciem energii. Kluczowym celem wdrożenia i certyfikacji sytemu ISO 14001 było zapewnienie pełnego dostosowania działalności firmy Lainer do obowiązujących przepisów prawnych w zakresie środowiska naturalnego, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród pracowników, a także budowa pozytywnego wizerunku firmy wśród partnerów biznesowych i opinii publicznej.