Mając na celu budowanie zaufania przedsiebiorców do naszych produktów oraz zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w 2017 roku wdrożyliśmy system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – analizę zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych. Opracowany i udokumentowany przez nas plan identyfikacji i optymalizacji krytycznych punktów kontrolnych oraz procedur postępowania, pozwolił na skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym naszych produktów.
Wdrożony przez nas system, został poddany ocenie audytorskiej, w wyniku której otrzymaliśmy Certyfikat HACCP, potwierdzający najwyższy poziomu jakości i bezpieczeństwa naszych wyrobów – posadzek PC HARD® – dedykowanych przemysłowi rolno-spożywczemu oraz posadzek P FLEX® COMFORT – dedykowanych dla szpitali, ośrodków zdrowia, przychodni i innych obiektów użyteczności publicznej.