Bądź na bieżąco! Sprawdź co u nas słychać.

 • W dniach 26 – 28 września 2018 r. we współpracy ze Wschodnim Klastem Budowlanym, wzięliśmy udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Infrastruktury „Building Industry Solutions 2018”, które odbyły się w PTAK WARSAW EXPO w Warszawie. Wszystkim odwiedzającym, dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszych sytemów posadzkowych.

   

 • Klauzula informacyjna w związku z RODO 

  Klauzula informacyjna RODO

 • Wspomagamy certyfikację budownictwa LEED i BREEAM.

  Standardy i wymagania systemu certyfikacji budownictwa ekologicznego LEED v4 oraz BREEAM, określają jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń i dopuszczalną emisję LZO (VOC) dla utwardzonych materiałów budowlanych zgodnie z ISO 16000:9, ale również zgodnie z europejską Dyrektywą 2004/42/WE i  normą ISO 11890:2, określają dopuszczalną emisję LZO (VOC) w produktach gotowych do użycia w stanie płynnym, co ważne jest dla zdrowia instalatorów i dla innych osób mogących mieć kontakt z produktami. Oferowane systemy posadzkowe zostały poddane badaniom:

  • zgodnie z normą ISO 16000:9 w celu określenia zawartości LZO (VOC) w produkcie utwardzonym i zgodnie z otrzymanymi wynikami posiadają najwyższą klasę emisji A+;

   • zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE i normą ISO 11890:2 w celu określenia emisji LZO /VOC w produktach gotowych do użycia w stanie płynnym i zgodnie z otrzymanymi wynikami spełniają wymagania zawartość LZO (VOC) < 500g/l w najwyższym stopniu.

 • W dniach 30.01.- 02.02.2018r. firma Lainer uczestniczyła w  Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury  BUDMA 2018 w Poznaniu.

  Targi BUDMA uznawane są za jedne z najważniejszych wydarzeń targowych branży budowlanej.  Mieliśmy możliwość zaprezentowania naszych innowacyjnych rozwiązań posadzkowych, przekazać specjalistyczną wiedzę, wymienić doświadczenia, a przede wszystkim odbyć spotkania biznesowe z wieloma architektami, projektantami, wykonawcami oraz inwestorami, zarówno z Polski jak i z zagranicy. 


      

 • SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej 

Lainer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.: SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II:  Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

INFORMACJA SHOW YOURSELF

 • WYŁONIENIE WYKONAWCY  PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA  OFERTOWEGO Nr 2/1.3/RPOWP 2014-2020/2017

INFORMACJA O WYŁONIENIU WYKONAWCY

 • POSTĘPOWANIE W RAMACH  ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 2/1.3/RPOWP 2014-2020/2017

W związku ze wznowieniem postępowania w ramach zapytania ofertowego do realizacji projektu pn.: „UTWORZENIE ZAKŁADU PRODUKCJI SPECJALISTYCZNEJ CHEMII BUDOWLANEJ NA TERENIE SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ”, aplikującego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Działania 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie wykonawcy budynku hali magazynowo produkcyjnej z częścią socjalną oraz budynku destylatorowi w miejscowości Suwałki (woj. podlaskiego, powiat M Suwałki), przy ul. Brylantowej, działkach nr geod. 32777/25, 32777/26, na potrzeby realizacji ww. projektu.

Do pobrania przesyłamy zapytanie ofertowe nr 2/1.3/RPOWP 2014-2020/2017 wraz z załącznikami.
 • Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA TECH 2017.

  W dniach 25 – 28.09.2017 r. wzięliśmy udział w największych targach dla przemysłu  spożywczego w Europie Środkowo-Wschodniej POLAGRA TECH 2017 w Poznaniu. Stoiska zarówno firm polskich, jak i międzynarodowych koncernów przyciągały premierami i najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie innowacji technologicznych oraz produkcji żywności. Poznańskie targi  POLAGRA TECH okazały się  znakomitą platformą do spotkań i rozmów z przedstawicielami dużych i mniejszych przedsiębiostw, do nawiązania nowych kontaktów, utrzymania dotychczasowych relacji i budowania biznesowego zaufania poprzez możliwość poznania firmy Lainer, naszych profesjonalnych doradców, którzy tworzą firmę i obejrzenia naszych produktów. Stoisko firmy Lainer odwiedziło kilkuset profesjonalistów z całego świata, poszukujących nowości, inspiracji, a przede wszystkim nastawionych na zawarcie umów i kontraktów na instalację naszych systemów posadzkowych PC HARD czy E VERS.  Było to niezwykle ważne wydarzenie w budowaniu i rozwoju nowych perspektyw firmy Lainer, zarównio na rynku krajowym jak i eksportowym.

   
VI  Międzynarodowe Targi Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego BAKEPOL 2017

W  dniach  9 – 12 września 2017r.  firma LAINER uczestniczyła w VI  Targach Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego BAKEPOL 2017, które po raz trzeci zostały zorganizowane w Lublinie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Dzięki organizatorom wystawy, mieliśmy okazję do bardzo wielu spotkań z zaproszonymi klientami, zorientowanymi na zakup sprzętu oraz podniesienie standardu i komfortu swoich zakładów produkcyjnych. Stoisko wystawiennicze firmy  LAINER, cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem firm z branż piekarniczej i cukierniczej. Podczas prezentacji naszych nowoczesnych rozwiązań  posadzkowych, największą uwagę klientów wzbudziły systemy dedykowane dla pomieszczeń produkcyjnych piekarni i cukierni, posiadające cerytyfikat HACCP –  PC HARD i P FLEX COMFORT  oraz systemy E VERS COMPACT  przeznaczone do pomieszczeń magazynowych, sklepów oraz stołówek.
 • Ceryfikacja HACCP

   

  Mając na celu budowanie zaufania przedsiebiorców do naszych produktów oraz zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w 2017 roku wdrożyliśmy system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – analizę zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych.  Opracowany i udokumentowany przez nas plan identyfikacji i optymalizacji krytycznych punktów kontrolnych oraz procedur postępowania, pozwolił na skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym naszych produktów. Wdrożony przez nas system, został poddany ocenie audytorskiej, w wyniku której otrzymaliśmy Certyfikat HACCP, potwierdzający najwyższy poziomu jakości i bezpieczeństwa naszych wyrobów – posadzek PC HARD – dedykowanych przemysłowi rolno-spożywczemu oraz posadzek P FLEX COMFORT – dedykowanych dla szpitali, ośrodków zdrowia, przychodni i innych obiektów użyteczności publicznej.

  CERTYFIKAT HACCP pdf

  CERTYFIKAT HACCP ENG pdf
 • Przedstawiciele firmy  Lainer, wzięli udział w 51 Szkoleniu Technicznym FOOD-TECH, które odbyło się 22-23 czerwca 2017 w Polichnie. Tematem szkolenia była „Oszczędność i efektywność w utrzymaniu ruchu, modernizacja obiektów przemysłowych w przemyśle spożywczym. Nowe technologie. Bezpieczny produkt.” W zorganizowanych w trakcie szkolenia warsztatach,  wzięło  udział około 120 uczestnikow, w tym dyrektorzy ds. technicznych i inwestycyjnych, przedstawiciele działów utrzymania ruchu, szefowie i pracownicy działów technicznych. Prezentowane przez naszych specjalistów systemy posadzek, dedykowanych m.in. dla przemysłu spożywczego, wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. Oferta naszych rozwiązań posadzkowych znalazła uznanie uczestników, jako doskonałej  klasy produkty, mogące  zostać w pełni wykorzystane w trakcie modernizacji, rozbudowy jak i budowy nowych obiektów przemysłowych, zapewniając utrzymanie na najwyższym poziomie higieny, czystości i bezpiecznej produkcji oraz bezpieczeństwa w utrzymaniu ruchu na ciągach komunikacyjnych .     • W maju 2017 r. systemy posadzek PC HARD®, dedykowanych dla zakładów przetwórstwa spożywczego oraz systemy posadzek P FLEX®, przenaczonych do  jedno- i wielopoziomowych parkingów, garaży i obiektów użytecznosci publicznej, uzyskały najwyższą klasyfikację 〈 A+〉 w zakresie emisji lotnych związków organicznych LZO/VOC. Tym samym, potwierdza to doskonałą jakość i spełnianie najwyższych standardów naszych produktów w zakresie wymagań w certyfikowanych systemach budownictwa ekologicznego (BREEAM, LEED), ale także wspomaga wdrażanie i utrzymanie systemów bezpieczeństwa HACCP w zakładach przetwarzających żywność.  Badania zostały przeprowadzone w pełnej zgodności z normą EN ISO 16000-6.

 
 • W dniach 10 – 12.05.2017r. na terenie Centrum Kongresowo – Wystawienniczego LITEXPO w Wilnie odbyły się XXV Targi Technologiczne branży maszynowej, inżynieryjnej i mechanicznej BALTTECHNIKA 2017. Tematyka targów obejmująca rozwiązania inżynieryjne dla procesów produkcyjnych, urządzenia przemysłowe oraz materiały, zgromadziła ponad 100 wystawców z 18 państw i była doskonałą okazją do zaprezentowania innowacyjnych systemów posadzkowych marki Lainer dla wielu gałęzi przemysłu.  Na udostępnionym przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP na Litwie stoisku, eksponowane były materiały promocyjne firmy Lainer, a także była możliwośc prowadzenia rozmów handlowych z wystawcami i zwiedzającymi z wielu krajów. Fotorelacja na stronie  http://litexpo.lt/en/exhibitions/balttechnika-2017  
 • Na zaproszenie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP na Litwie, nasza firma zaprezentowała się na największych w krajach bałtyckich, XXIV Międzynarodowych Targach Branży Budowlanej RESTA 2017 w Wilnie.  Możliwość prezentowania podczas targów na stoisku WPHI naszych systemów posadzkowych, dała nam możliwość przeprowadzenia rozmów i nawiązania bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi  partnerami i kontrahentami z wielu państw. Relację z tego wydarzenia można zobaczyć na stronie  http://litexpo.lt/en/exhibitions/resta-2017   

 
 • W roku 2018 nasza spółka uruchomi nowy zakład produkcyjny zlokalizowany w SSSE w Suwałkach. Będzie to milowy krok w kierunku rozwoju firmy, który pozwoli na znaczne zwiększenie możliwości produkcyjnych dla wciąż rosnącego zapotrzebowania naszych Klientów. • Stale powiększamy swój asortyment dlatego pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które jeszcze w tym roku znajdą się w naszej ofercie.
Lainer